Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor deelname aan workshops, trajecten en opleidingen van de Yogatherapie Praktijk volgens Belgisch recht:

  1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, trajecten en opleidingen rond yogatherapie en trauma sensitieve yoga georganiseerd door Julie Hubrecht. Door deelname aan een van deze activiteiten verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
  2. Inschrijving: U kunt zich inschrijven voor een workshop, traject of opleiding via de website of per e-mail. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw betaling. Julie Hubrecht behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van reden.
  3. Betaling: De kosten voor deelname aan een workshop, traject of opleiding zijn vermeld op de website en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. U dient het volledige bedrag voor aanvang van de activiteit te betalen, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling behoudt Julie Hubrecht zich het recht voor om de inschrijving te annuleren.
  4. Annulering en restitutie: Annulering van deelname aan een workshop, traject of opleiding dient schriftelijk te worden doorgegeven via e-mail. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt het volledige bedrag gerestitueerd. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de activiteit wordt 50% van het bedrag gerestitueerd. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de activiteit vindt er geen restitutie plaats.
  5. Aansprakelijkheid: Deelname aan een workshop, traject of opleiding is voor eigen risico. Julie Hubrecht is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, diefstal, letsel of ongeval tijdens de activiteit, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Julie Hubrecht. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede gezondheid en om eventuele medische aandoeningen of beperkingen voorafgaand aan de activiteit te melden.
  6. Wijzigingen: Julie Hubrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma of om de activiteit te annuleren. Indien de activiteit wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag gerestitueerd.
  7. Intellectueel eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, materialen, hand-outs en presentaties van de activiteit blijven eigendom van Julie Hubrecht en mogen niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Julie Hubrecht.
  8. Toepasselijk recht: Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil